आफै पीपीई बनाएर जनताको स्वास्थ्य परीक्षण

सरकार र अन्य निकायबाट व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) उपलब्ध नभएपछि आफै पीपीई बनाएर जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिँदै स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पाका स्वास्थ्यकर्मी । उनीहरुले आफैँ पीपीई बनाएर बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छन ।